Ishq Mein Zor Nahi Chalta, Ghalib

Arz Farmaiya Hai:-

Ishq Mein Zor Nahi Chalta, Ghalib;

Wah Wah!
Wah Wah!

Ishq Mein Zor Nahi Chalta, Ghalib;

Kabz Mein Bhi Nahi Chalta!